INSTALACJA CERTYFIKATU SSL ORAZ DOMENY

INSTALACJA CERTYFIKATU SSL

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, połączenie, podczas którego przesyłane są dane osobowe, powinno być szyfrowane. Oznacza to konieczność zastosowania certyfikatu SSL oraz zastosowanie połączenia szyfrowanego (https) w momencie podawania danych przez klienta. Istnieje możliwość zastosowania bezpłatnego rozwiązania. Podpięcie certyfikatu SSL jest dodatkowo płatne i wynosi 250 zł netto – jest to opłata jednorazowa, doliczana do pierwszej faktury. Jeśli, po przedłużeniu certyfikatu u wydawcy, niezbędna jest ponowna instalacja, to jej koszt również wynosi 250 zł netto. Przykładowy certyfikat, który można zastosować – home.pl

Procedura instalacji certyfikatu wygląda następująco:

 1. Klient zgłasza chęć podłączenia certyfikatu wraz z podaniem niezbędnych danych wymienionych w tym dokumencie: Dane do uzupełnienia i wysłania za pomocą Ticket Tracking – kategoria „Zamówienie certyfikatu SSL”.

 2. Firma IWARE przygotowuje kod CSR i przesyła go do klienta.

 3. Klient dokonuje zakupu certyfikatu SSL na podstawie wygenerowanego przez nas kodu CSR.

 4. Klient przesyła zakupiony certyfikat SSL do firmy IWARE wraz z informacją o dostawcy.

 5. Firma IWARE instaluje zakupiony certyfikat SSL na swoich serwerach.

 

ALTERNATYWNIE: certyfikat SSL jako rozszerzenie

Rozszerzenia – SSL

W sekcji  Ustawienia -> Rozszerzenia można samodzielnie aktywować dodatkowe wtyczki systemowe, w tym certyfikat SSL.

Certyfikat oparty na rozszerzeniu jest odpłatny.

Korzyści z instalacji tego certyfikatu:

Opłata jednorazowa – brak dodatkowych opłat wliczając odnowienia certyfikatu

Nie trzeba dokonywać zakupu certyfikatu w zewnętrznej firmie

Całkowicie automatyczna instalacja w 2 minuty, bez wypełniania formularzy, plików CSR itp

Automatyczne odnawianie certyfikatu, niewymagające żadnej interakcji użytkownika. Bezpłatne.

– Darmowy certyfikat także dla każdej poddrukarni / resellera (maksymalnie jeden certyfikat instalowany tygodniowo)

Sposób aktywacji

W sekcji Ustawienia -> Rozszerzenia należy kliknąć przycisk „Kup” widoczny na danej wtyczce. Pokażą się dostępne metody płatności. Po opłaceniu można włączyć wtyczkę za pomocą przełącznika:

przełącznik

Uwaga: w przypadku przenoszenia się z standardowego certyfikatu SSL na Wtyczkę SSL Lets Encrypt (gdy mamy już podłączoną wtyczkę, ale nasz poprzedni certyfikat jeszcze jest podłączony do strony) prosimy  o skontakowanie się z nami za pośrednictwem systemu Ticketów.

 


 INSTALACJA DOMENY

W momencie gotowości do uruchomienia serwisu, po uprzednim opłaceniu pierwszej faktury, mogą Państwo zmienić adres domeny WWW na właściwy, pod którym będzie dostępny system.

Ścieżka postępowania:

  1. Klient ustawia rekord A w domenie (rekord A dla iwarePRINT: 37.187.160.134).

  2. Klient dodaje domenę w systemie. Należy pamiętać, aby zrobić to na dwa sposoby:

   1. przyklad.pl
   2. www.przyklad.pl

  3. Firma IWARE instaluje certyfikat SSL podesłany przez klienta na bazie przygotowanego CSR.