Zdarzenia mailingowe

Zdarzenia mailowe to funkcjonalność służąca do automatycznego wysyłania maili ze zdefiniowaną wcześniej treścią po wystąpieniu konkretnego zdarzenia w systemie np. rejestracji do systemu lub złożenia zamówienia.

Treść maili systemowych możemy dodawać i edytować w zakładce Ustawienia → Mailing → Dodaj (gdy chcemy dodać nową wiadomość) lub Edytuj przy konkretnym mailu (gdy chcemy zmodyfikować treść istniejącej wiadomości). Na liście widnieje spis wszystkich zapisanych w systemie maili automatycznych wysyłanych do klientów lub do pracowników.

W zakładce Ustawienia → Mailing zdarzenia → Dodaj możemy przypisać zdarzenie w systemie (np. Nowe zamówienie) do wiadomości dotyczącej tego zdarzenia (Nowe zamówienie). W tej sytuacji, kiedy klient dokona jakiegoś zamówienia, otrzyma automatycznie wiadomość ze szczegółami jego zlecenia.

Jeżeli w systemie nie ma zdarzenia, które jest Państwu potrzebne, prosimy o kontakt przez system zapytań – ticket tracking (Jak wysłać zapytanie poprzez ticket tracking?)