Aktualizacje

Pracujemy na okrągło

5 najnowszych aktualizacji

 • 2021-09-06

  M. E-commerce

  Usunięcie błędu

  Błąd dot. skryptu Livequery na skórce systemowej nr 7. Problem powodował błędy w Koszyku (brak możliwości zaznaczenia Faktury w Informacje dodatkowe) oraz brak widocznych tooltipów na karcie produktowej

 • 2021-09-01

  System IwarePrint

  Nowa funkcjonalność

  Uruchomiono usługę dodatkową w systemie IwarePrint tj. Pakiet Wdrożeniowy. Pakiet Wdrożeniowy może być Stały lub Czasowy. Pakiet Wdrożeniowy realizowany jest w oparciu o rozliczenie od ilości przepracowanych godzin przez nasz team

  Czytaj więcej
 • 2021-08-31

  M. Handlowiec

  Usunięcie błędu

  Błąd edycji ceny zamówienia w produkcie niestandardowym. Błąd powodował brak możliwości edycji ceny zamówienia w produkcie niestandardowym

 • 2021-08-30

  M. Kreator

  Nowa funkcjonalność

  Dodano nowy typ roduktu: Inny. Wybranie tego typu produktu blokuje możliwość wybrania pustego szablonu

 • 2021-08-27

  M. Kreator

  Nowa funkcjonalność

  Dodano możliwość ustawienia strefy spadu bezpośrednio w pliku IDML, dzięki czemu można tworzyć projekt o rozmiarze produktu końcowego a wszystkie niezbędne wartości wyodrębniane są automatycznie

Pozostałe aktualizacje

Wrzesień 2021rozwiń

 • 2021-09-06

  M. E-commerce

  Usunięcie błędu

  Błąd dot. skryptu Livequery na skórce systemowej nr 7. Problem powodował błędy w Koszyku (brak możliwości zaznaczenia Faktury w Informacje dodatkowe) oraz brak widocznych tooltipów na karcie produktowej

 • 2021-09-01

  System IwarePrint

  Nowa funkcjonalność

  Uruchomiono usługę dodatkową w systemie IwarePrint tj. Pakiet Wdrożeniowy. Pakiet Wdrożeniowy może być Stały lub Czasowy. Pakiet Wdrożeniowy realizowany jest w oparciu o rozliczenie od ilości przepracowanych godzin przez nasz team

  Czytaj więcej

Sierpień 2021rozwiń

 • 2021-08-31

  M. Handlowiec

  Usunięcie błędu

  Błąd edycji ceny zamówienia w produkcie niestandardowym. Błąd powodował brak możliwości edycji ceny zamówienia w produkcie niestandardowym

 • 2021-08-30

  M. Kreator

  Nowa funkcjonalność

  Dodano nowy typ roduktu: Inny. Wybranie tego typu produktu blokuje możliwość wybrania pustego szablonu

 • 2021-08-27

  M. Kreator

  Nowa funkcjonalność

  Dodano możliwość ustawienia strefy spadu bezpośrednio w pliku IDML, dzięki czemu można tworzyć projekt o rozmiarze produktu końcowego a wszystkie niezbędne wartości wyodrębniane są automatycznie

 • 2021-08-26

  Rozszerzenia

  Aktualizacja

  [PlaneUpload] Poprawiono mechanizm działania okna z powodem odrzucenia pliku przez grafika oraz zapytania przy usuwaniu plików (usunięcie wyskakujących okienek)

 • 2021-08-20

  M. Handlowiec

  Aktualizacja

  Poprawiono ułożenie ikon na górnym pasku w panelu handlowca

 • 2021-08-20

  M. E-commerce

  Usunięcie błędu

  Resetowania wprowadzonych wykluczeń w przypadku ich dużej ilości. Błąd powodował reset wprowadzonych zbiorów wykluczeń

 • 2021-08-17

  M. Podzlecanie

  Nowa funkcjonalność

  Dodano możliwość wyboru rynku na który produkt jest podzlecany

 • 2021-08-17

  M. E-commerce

  Nowa funkcjonalność

  Dodano możliwość łączenia paczek, które mają taki sam adres wysyłki

 • 2021-08-16

  M. E-commerce

  Usunięcie błędu

  Brak możliwości zapisania zmian po edycji pól w zakładce exel (produkty kalkulowane). Błąd powodował  wyświetlanie białej strony przy próbie zapisania zamian po edycji pól parametrów produktu w zakladce exel

 • 2021-08-16

  M. E-commerce

  Usunięcie błędu

  Błąd paginacji w zakładce wysyłka. Błąd powodował nieprawidłowe działanie numeracji stron w zakładce wysyłka

 • 2021-08-13

  M. E-commerce

  Aktualizacja

  Podczas zmiany daty realizacji zamówienia usunięto możliwość ustawiania sekund

 • 2021-08-13

  M. E-commerce

  Aktualizacja

  Podczas dodawania lub edycji szablonów produktów zmieniono pole wpisywane format na wybór formatu z listy rozwijanej

 • 2021-08-05

  M. Produkcja

  Baza wiedzy

  Płatności terminowe w module produkcja

  Czytaj więcej
 • 2021-08-03

  M. Produkcja

  Aktualizacja

  Zmieniono reprezentację graficzną wygenerowania karty technologicznej w zakładce produkcja

 • 2021-08-03

  M. E-commerce

  Usunięcie błędu

  Błędna liczba klientów zapisanych do grupy Newsletter. Błąd powodował wyswieltanie złej liczby klientów zapisanych do newslettera

 • 2021-08-02

  Panel Administracyjny/Lista Wdrożeniowa

  Usunięcie błędu

  Naprawiono błąd występujący w przeglądarce Firefox. Błąd powodował brak wyświetlania terminu realizacji wdrożenia

 • 2021-08-02

  M. E-commerce

  Usunięcie błędu

  Usunięto błąd dotyczący testu połaczenia SMTP. Błąd powodował błędną informację o powodzeniu testu gdy w adresie hosta pojawiał się symbol: @ zamiast kropki

 • 2021-08-02

  M. Podzlecanie

  Nowa funkcjonalność

  Automatyczne przeliczanie cen na podstawie waluty i kursu

Lipiec 2021rozwiń

 • 2021-07-30

  E-commerce

  Aktualizacja

  Zwiększono limit numeracji zleceń

 • 2021-07-30

  E-commerce

  Aktualizacja

  Usunięto przycisk „zakończ” w panelu grafika

 • 2021-07-30

  Reseller

  Usunięcie błędu

  Naprawiono błąd: W edycji resellera na drukarni głównej są dostępne wszystkie skórki

 • 2021-07-30

  E-commerce

  Usunięcie błędu

  Naprawiono błąd: błędna liczba zapisanych do grupy Newsletter

 • 2021-07-30

  M. Kreator

  Nowa funkcjonalność

  Naprawiono: galeria kreatora - dodawanie wielu zdjęć

 • 2021-07-30

  M. Kreator

  Usunięcie błędu

  Naprawiono błąd: galeria kreatora - usuwanie wszystkich zdjęć

 • 2021-07-30

  Reseller

  Usunięcie błędu

  Naprawiono błąd: Nie zapisują się zmiany wprowadzone w edycji produktów dla resellera

 • 2021-07-30

  E-commerce

  Usunięcie błędu

  Naprawiono błąd: błąd w zakładce Kontakty w górnym menu

 • 2021-07-30

  E-commerce

  Usunięcie błędu

  Naprawiono błąd: Brak danych klienta w zamówieniu

 • 2021-07-30

  M. E-Commerce

  Usunięcie błędu

  Naprawiono błąd: po przekazaniu zamówienia do realizacji klienci otrzymują informacje o możliwości odbioru zamówienia

 • 2021-07-30

  E-commerce

  Aktualizacja

  Dodanie przycisku "Zaloguj" na liście administracja

 • 2021-07-29

  M. Kreator

  Nowa funkcjonalność

  usunięto problem z miniaturkami kreatora

 • 2021-07-29

  M. Produkcja

  Usunięcie błędu

  Naprawiono błąd: nie zapisują się zmiany w statusach produkcyjnych

 • 2021-07-29

  E-commerce

  Usunięcie błędu

  Naprawiono błąd: podwójne wyświetlanie zamówień w panelu BOK

 • 2021-07-29

  M. Kreator

  Nowa funkcjonalność

  Dodano funkcjonalność do karty tech. daty i godziny kolejnych statusów produkcyjnych uzupełniają i aktualizują się w sposob automatyczny.  

 • 2021-07-29

  M. Kreator

  Aktualizacja

  Zmiany atrybutu dodawanych do galerii plików PDF z 'shape' na 'vector'

 • 2021-07-29

  E-commerce

  Nowa funkcjonalność

  Dodano możliwość logowania na konto pracownika z panelu administratora za pomocą przycisku

 • 2021-07-28

  M. Kreator

  Usunięcie błędu

  Naprawiono błąd - brak oznaczeń o akceptacji plików z kreatora przy zamówieniu z resellera

 • 2021-07-28

  E-commerce

  Usunięcie błędu

  Naprawiono błąd - klient otrzymywał maila o odbiorze zamówienia gdy zlecenie przechodziło z prepress do produkcji

 • 2021-07-28

  E-commerce

  Nowa funkcjonalność

  Dodanie nowej, konfigurowalnej flagi "premium''

 • 2021-07-28

  M. reseller

  Usunięcie błędu

  Naprawiono zapisywanie dozwolonego sposobu towarowania dla pod-drukarni

 • 2021-07-28

  M. reseller

  Usunięcie błędu

  Usunięto błąd na fakturze dla resellera nie ma kosztów wysyłki

 • 2021-07-26

  E-commerce

  Baza wiedzy

  Info o włączeniu mniej bezpiecznych aplikacji na koncie Google przy konfiguracji SMTP

 • 2021-07-26

  E-commerce

  Baza wiedzy

  Zmiana rozmycia tła przy pop-upach - potwierdzenie zmiany daty wysyłki

 • 2021-07-26

  E-commerce

  Baza wiedzy

  Brak zdjęcia - Ustawienie kuriera UPS jako aktywnego

 • 2021-07-26

  E-commerce

  Usunięcie błędu

  Naprawiono błąd - Brak danych klienta w zamówieniu

 • 2021-07-26

  E-commerce

  Baza wiedzy

  Brak zdjęcia + niedziałający link. Planeupload - Edycja wyglądu elementów za pomocą CSS

 • 2021-07-26

  M. reseller

  Usunięcie błędu

  Naprawiono błąd - Po przełączeniu w drukarni głównej na drukarnię reseller pojawia się błąd 403. Jeśli zalogujemy się na drukarnię reseller bezpośrednio działa ona prawidłowo

 • 2021-07-26

  E-commerce

  Nowa funkcjonalność

  Przy zmianie daty realizacji zamówienia zapisanie poprzedniej daty w bazie i użycie jej w mailingu

 • 2021-07-26

  E-commerce

  Usunięcie błędu

  Naprawiono działanie przycisku "Informacje o przesyłce"

 • 2021-07-25

  E-commerce

  Usunięcie błędu

  Naprawiono błąd: host przechodzący z małpą a nie kropką

 • 2021-07-23

  E-commerce

  Baza wiedzy

  Usunięcie spacji w kodzie do skopiowania. Zmiana ikony szablonów do produktu

 • 2021-07-23

  M. reseller

  Usunięcie błędu

  Naprawiono błąd - Wyświetlane ceny w zł a nie w euro reseller słowacki

 • 2021-07-23

  E-commerce

  Baza wiedzy

  Dodanie zdjęcia w instrukcji. Ustawienie kuriera GLS jako aktywnego

 • 2021-07-23

  E-commerce

  Usunięcie błędu

  Naprawiono błąd - brak informacji o liczbie paczek do wysyłki

 • 2021-07-23

  E-commerce

  Usunięcie błędu

  Naprawiono działanie przycisku "Informacje o przesyłce"

 • 2021-07-23

  M. Produkcja

  Baza wiedzy

  Dodanie zdjęcia w instrukcji. Moduł Produkcja > Filtrowanie zamówień po stat. produkcji

 • 2021-07-23

  M. Produkcja

  Baza wiedzy

  Dodanie zdjęcia w instrukcji. Przekierowania URL 301, przekierowanie domeny

 • 2021-07-23

  E-commerce

  Usunięcie błędu

  Po przekazaniu zamówienia do realizacji klienci otrzymują informacje o możliwości odbioru zamówienia

 • 2021-07-23

  E-commerce

  Nowa funkcjonalność

  Wyświetlanie informacji że karta technologiczna została wydrukowana

 • 2021-07-22

  E-commerce

  Aktualizacja

  Skórki graficzne. Zmiana DOCTYPE na html5 w 3 miejscach: Na panelu, na sklepie, na scaffolding

 • 2021-07-22

  E-commerce

  Nowa funkcjonalność

  Dodanie zakładki historia w zamówieniu

 • 2021-07-21

  E-commerce

  Baza wiedzy

  Dodanie instrukcji dot. Aplikacji desktopowej - excel.

 • 2021-07-21

  E-commerce

  Aktualizacja

  Skórki graficzne. Zmiana DOCTYPE na html5 w 3 miejscach: Na panelu, na sklepie, na scaffolding

 • 2021-07-21

  M. Produkcja

  Nowa funkcjonalność

  Aplikacja desktopowa - excel. Celem Aplikacji jest ułatwienie i znaczne przyspieszenie pracy na dokumentach excel i tworzeniu kalkulatorów

 • 2021-07-20

  M. Kreator

  Usunięcie błędu

  Kreator nie zmienia koloru ani rodzaju czcionki podczas importu plików xls w Personalizacji

 • 2021-07-19

  M. Kreator

  Nowa funkcjonalność

  Ustawienia > Kreator szablony > dodany przycisk do zmiany kolejności plików/stron w szablonach

 • 2021-07-18

  M. E-commerce

  Nowa funkcjonalność

  CMS > Galeria Zdjęć > Możliwość usunięcia wszystkich obrazów z danej galerii za pomocą przycisku 'Usuń wszystkie'

  Czytaj więcej
 • 2021-07-17

  M. Kreator

  Nowa funkcjonalność

  Dodanie opcji "Podmień plik" dla makiet kreatora, dzięki czemu można podmienić makiety powiązane z szablonami bez konieczności ich usuwania i ponownego dodawania

 • 2021-07-16

  M. Kreator

  Nowa funkcjonalność

  Dodana opcja wyboru, czy szablon ma się ładować w trybie podstawowym czy rozszerzonym

 • 2021-07-15

  M. Kreator

  Nowa funkcjonalność

  Możliwość przypisywania kategorii do szablonów

 • 2021-07-14

  M. Kreator

  Nowa funkcjonalność

  Możliwość zmiany typu i rozdzielczości pobieranych plików podglądowych

 • 2021-07-13

  M. Kreator

  Nowa funkcjonalność

  Kreator nazywa strony szablonu po nazwie plików + możliwość wpisania nazw stron ręcznie

 • 2021-07-12

  M. Kreator

  Nowa funkcjonalność

  Możliwość wgrania brakujących lub podmiany istniejących plików szablonów

 • 2021-07-11

  M. Kreator

  Nowa funkcjonalność

  Ustawienia > Kreator Szablony > Możliwość ściągnięcia pliku szablonu z panela administracyjnego

 • 2021-07-10

  M. Kreator

  Nowa funkcjonalność

  Możliwość wyboru, od jakiego DPI klient ma być informowany (za pomocą powiadomień) o zbyt niskiej jakości obrazu

 • 2021-07-09

  M. Kreator

  Nowa funkcjonalność

  Ustawienia > Kreator Szablony > Możliwość kopiowania linku szablonu bezpośrednio z panelu administracyjnego

 • 2021-07-08

  M. Kreator

  Nowa funkcjonalność

  Możliwość zresetowania projektów administratora

 • 2021-07-07

  M.E-commerce

  Nowa funkcjonalność

  CMS > Galeria Zdjęć > Możliwość dodania wielu zdjęć naraz

  Czytaj więcej
 • 2021-07-06

  M. Kreator

  Usunięcie błędu

  Zmiana kolorów wgrywanych plików SVG została poprawiona

 • 2021-07-05

  M. Kreator

  Nowa funkcjonalność

  Możliwość dodawania do galerii plików SVG i PDF

 • 2021-07-04

  M. Kreator

  Nowa funkcjonalność

  Ustawienia > Kreator Szablony > Możliwość kopiowania szablonów

 • 2021-07-03

  M. Kreator

  Nowa funkcjonalność

  Ustawienia > Kreator Szablony > Możliwość zanzaczania wielu szablonów

 • 2021-07-02

  M. Kreator

  Nowa funkcjonalność

  Ustawienia > Kreator Szablony > Pozycja. Możliwość zmiany kolejności na liście szablonów

 • 2021-07-01

  M. Kreator

  Nowa funkcjonalność

  Paginacja listy szablonów

Czerwiec 2021rozwiń

 • 2021-06-07

  System IwarePrint

  Nowa funkcjonalność

  Język serwisu (parametr lang w tagu html)"jak jest ustawione to jest na froncie jako parametr "lang" tagu html

Maj 2021rozwiń

 • 2021-05-20

  M. Produkcja

  Nowa funkcjonalność

  Edycja statusów produkcyjnych w zamówieniu

 • 2021-05-01

  E-commerce

  Nowa funkcjonalność

  Edycja zamówień - modyfikacji zamówienia - parametrów/ceny z opcją wyłączenia takiej możliwości

Kwiecień 2021rozwiń

 • 2021-04-22

  System IwarePrint

  Usunięcie błędu

  Usunięcie błędu. PlaneUpload - Dodawanie dużej ilości plików do zamówienia.

 • 2021-04-21

  System IwarePrint

  Nowa funkcjonalność

  Edycja terminu zlecenia

 • 2021-04-05

  System IwarePrint

  Nowa funkcjonalność

  Lista Wdrożeniowa - Edycja zamówień

Marzec 2021rozwiń

 • 2021-03-31

  System IwarePrint (Update)

  Nowa funkcjonalność

  Szablon strony - dodanie alt i title dla ikony produktów

 • 2021-03-23

  System IwarePrint (Update)

  Usunięcie błędu

  Usunięcie błędu. Nie pojawiają się polskie znaki w komentarzach użytkownika na Karcie Technologicznej.

 • 2021-03-18

  System IwarePrint (Update)

  Nowa funkcjonalność

  Utworzenie drukarni - szybka konfiguracja, dodanie możliwości zakończenia zadań przy tworzeniu drukarni.

 • 2021-03-17

  System IwarePrint (Update)

  Awaria

  Integracja z Dotpay została przywrócona. Jeśli w systemie jest włączone rozszerzenie i nadal nie działa prawidłowo - należy wyłączyć rozszerzenie i włączyć ponownie

 • 2021-03-14

  System IwarePrint (Update [17:57])

  Awaria

  Skórki graficzne, edycja CMS. Klienci, którzy potrzebują pomocy z edycją skryptów CSS, JS, proszeni są o zgłoszenia za pomocą systemu Ticket Tracking

 • 2021-03-14

  System IwarePrint (Update [10:30])

  Awaria

  Wszystkie systemy naszych Klientów zostały w nocy zaktualizowane. Większość kluczowych funkcjonalności systemowych, które nie działały poprawnie po awarii serwerów OVH została naprawiona. Monitorujemy w dalszym ciągu sytuację. Wszelkie zauważone błędy prosimy kierować za pomocą systemów Ticket Tracking

 • 2021-03-13

  System IwarePrint (Update [17:50])

  Awaria

  Działanie kart technologicznych zostało naprawione

 • 2021-03-13

  System IwarePrint (Update [16:18])

  Awaria

  Moduł Rozszerzeń. Integracja z Fakturownią działa poprawnie

 • 2021-03-13

  System IwarePrint (Update [15:51])

  Awaria

  Naprawiony został błąd wgrywania tłumaczeń do słownika drukarni

 • 2021-03-13

  System IwarePrint (Update [10:02])

  Awaria

  Moduł Handlowiec. Tworzenie ofert w Panelu Handlowca i ich wysyłka mailowo dla klienta jest już w pełni możliwa

 • 2021-03-13

  System IwarePrint (Update [09:55])

  Awaria

  Zostały usunięte czerwone znaki zapytania widoczne wcześniej w Panelu Administracyjnym

 • 2021-03-13

  System IwarePrint (Update [09:54])

  Awaria

  Integracja z wFirmą działa już prawidłowo. Dostępna jest opcja wyświetlania na fakturze numeru zlecenia, nazwy produktu oraz parametrów. Dostępna jest faktura proforma w Panelu Klienta

 • 2021-03-13

  System IwarePrint (Update [09:00])

  Awaria

  Kontynuujemy prace serwisowe związane z awarią serwerów OVH z dnia 10.03.2021

 • 2021-03-12

  System IwarePrint (Update [21:47])

  Awaria

  Naprawiony został błąd związany z niezgodnością cen z podłączonym kalkulatorem w produktach

 • 2021-03-12

  System IwarePrint (Update [17:23])

  Awaria

  Zdarzenia mailingowe w systemie. Błąd został wyeliminowany

 • 2021-03-12

  System IwarePrint (Update [14:52])

  Awaria

  Ważne informacje techniczne. Integracja z Dotpay nie działa prawidłowo po przywróceniu systemów do prac. Rozszerzenie wymaga przebudowy. Sugerujemy na razie wyłączyć rozszerzenie

 • 2021-03-12

  System IwarePrint (Update: UWAGA [14:27])

  Awaria

  Pojawiają się błędy w cennikach, nawet wgrane nowe kalkulatory po jakimś czasie przestają działać i ceny z kalkulatorów generują się niepoprawnie. Pomaga ponowne wgranie kalkulatora. Pracujemy nad naprawą tego błędu i będziemy informować o postępach na bieżąco

 • 2021-03-12

  System IwarePrint (Update [12:56])

  Awaria

  Ważne informacje techniczne. Nie działa w tym momencie edycja i dodawanie domen. W celu zmiany/edycji domeny prosimy to zgłaszać w systemie ticketowym

 • 2021-03-12

  System IwarePrint (Update [10:59])

  Awaria

  Usunięcie błędu. Błędne wyświetlanie podglądu plików.

 • 2021-03-12

  System IwarePrint (Update [11:44] )

  Awaria

  Ważne informacje techniczne. Jeśli na stronie był wcześniej wdrożony widok trójkolumnowy prosimy o utworzenie zgłoszenia za pomocą systemu Ticket Tracking z prośbą o jego wgranie. Będziemy systematycznie uaktualniać systemy o ten widok

 • 2021-03-12

  System IwarePrint (Update [11:39])

  Awaria

  Ważne informacje techniczne. Problemy jakie mogą się pojawiać w systemie i nad którymi teraz pracujemy: integracje z rozszerzeniami do fakturowania, integracje dotyczące płatności, zdarzenia mailingowe

 • 2021-03-12

  System IwarePrint (Update [09:42])

  Awaria

  Kontynuujemy prace serwisowe

 • 2021-03-12

  System IwarePrint (Update [00:04])

  Awaria

  Moduł Rozszerzeń. Integracja z DotPay. Przywrócona do pracy

 • 2021-03-11

  System IwarePrint (Update [18:01])

  Awaria

  Wskazówka. Nazwy kalkulatorów w systemie powinny zgadzać się z tymi najnowszymi ostatnio wgrywanymi do systemu przed awarią. Może to ułatwić wyszukiwanie najnowszych kalkulatorów i usprawnić ich wgrywanie

 • 2021-03-11

  System IwarePrint (Update [16:28])

  Awaria

  Ważne informacje techniczne. Gdy po wejściu na stronę drukarni pojawi się błąd 403 to oznacza, że nie jest wgrany jeszcze certyfikat. Należy upewnić się czy wszystkie domeny drukarni są ustawione na nowy adres IP 167.172.172.26

 • 2021-03-11

  System IwarePrint (Update [16:04])

  Awaria

  Ważne informacje techniczne. Przy błędach związanych z działaniem produktu ( zmiany parametrów, wyświetlania ceny) w pierwszej kolejności prosimy sprawdzić kalkulatory produktów. Jeśli zostały utracone wymagają ponownego wprowadzenia/nadpisania

 • 2021-03-11

  System IwarePrint (Update [15:31])

  Awaria

  Ważne informacje techniczne. Jeśli pojawi się błąd w Panelu Handlowca i przy wystawianiu oferty pojawi się biała strona, prosimy upewnić się, czy w produktach są kalkulatory excel lub czy nie brakuje plików excel w kalkulatorach kosztów dodatkowych

 • 2021-03-11

  System IwarePrint (Update [14:00])

  Awaria

  Edycja grafiki na froncie sklepowym. Przy pracach serwisowych konieczne jest utworzenie szablonu edytowalnego. Czyli utworzenie nowego szablonu na bazie jednego ze standardowych lub z zachowanych kopii

 • 2021-03-11

  System IwarePrint (Update [13:00])

  Awaria

  Nie działa funkcja wystawiania faktur. Pracujemy nad wyeliminowaniem usterki

 • 2021-03-11

  System IwarePrint (Update [12:00])

  Awaria

  Moduł Rozszerzeń. Integracje z programami zewnętrznymi do faktur powinny zacząć działać w najbliższych dniach

 • 2021-03-11

  System IwarePrint (Update [11:00])

  Awaria

  Moduł Kreator Wydruków. Serwer od kreatorów zlokalizowany w budynku OVH SBG3 - powinien działać w stopniu nienaruszonym. Wciąż jest wyłączony, tak samo jak i szablony do Kreatorów. Najprawdopodobniej do 19.03.2021

 • 2021-03-11

  System IwarePrint (Update [10:27])

  Awaria

  Kontynuujemy prace serwisowe

 • 2021-03-11

  System IwarePrint (Update [10:00])

  Awaria

  Wszyscy, którzy podłączyli domeny na podany przez nas nowy Rekord A (Rekord A : 167.172.172.26) - ich systemy po podpięciu domeny zaczną działać razem z certyfikatem SSL

 • 2021-03-11

  System IwarePrint (Update [00:15])

  Awaria

  Komunikacja z Klientami możliwa na czterech poziomach. System Ticket Tracking, kanał Slack, komunikacja mailowa (bok@iwareprint.pl) telefoniczna (+48 533 025 708)

 • 2021-03-11

  System IwarePrint (Update [00:04])

  Awaria

  Utworzenie medium do komunikacji z Klientami na kanale Slack IwarePrint (kanał #general)

 • 2021-03-10

  System IwarePrint (Update [23:45])

  Awaria

  Szablony graficzne. Klienci potrzebujący pomocy z arkuszami styli CSS proszeni o pomoc za pomocą systemu Ticket Tracking w systemie

 • 2021-03-10

  System IwarePrint (Update [23:35])

  Awaria

  Szablony graficzne, layouty graficzne, szablony produktów - na froncie sklepowym. Szablony, grafiki, projekty należy ponownie wgrać do systemów. Pliki CSS - arkusze styli, uszkodzone

 • 2021-03-10

  System IwarePrint (Update [23:25])

  Awaria

  Pliki do zamówień. Klienci korzystający z własnych FTP i planeupload. Wszystkie pliki zachowane

 • 2021-03-10

  System IwarePrint (Update [23:17])

  Awaria

  Parametry produktowe. Zachowane w stopniu nienaruszonym

 • 2021-03-10

  System IwarePrint (Update [23:15])

  Awaria

  Produkty oparte na druku kalkulowanym (pliki excel). Stworzone produkty i ustawienia zachowane. Należy wgrać do systemów na nowo pliki Excel

 • 2021-03-10

  System IwarePrint (Update [23:07])

  Awaria

  Zamówienia w systemie. Zachowane w stopniu nienaruszonym

 • 2021-03-10

  System IwarePrint (Update [23:07])

  Awaria

  Produkty oparte na druku wariantowych (pliki CSV). Wszystkie produkty są zachowane w stopniu nienaruszonym

 • 2021-03-10

  System IwarePrint (Update [23:05])

  Awaria

  Bazy danych. Zachowane w stopniu nienaruszonym

 • 2021-03-10

  System IwarePrint (Update [23:03])

  Awaria

  Przywrócenie systemów do prac. Wymagane podłączenie domeny na nowy Rekord A (Rekord adres IP: 167.172.172.26)

 • 2021-03-10

  System IwarePrint [06:00]

  Awaria

  Awaria serwisów z uwagi na globalną awarię serwerów OVH. Prace serwisowe przywracające systemy

 • 2021-03-10

  System IwarePrint [04:00]

  Awaria

  Awaria serwisów z uwagi na globalną awarię serwerów OVH

 • 2021-03-05

  E-commerce

  Nowa funkcjonalność

  Kalkulator dodatkowych kosztów - wyliczanie niezależnie od nakładu

 • 2021-03-01

  E-commerce

  Usunięcie błędu

  Brak komunikatu o użytkowniku o takim samym adresie email. Przy rejestracji samym mailem.

 • 2021-03-01

  E-commerce

  Usunięcie błędu

  Brak gwiazdki przy "Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności sklepu internetowego". Przy rejestracji samym mailem.

Luty 2021rozwiń

 • 2021-02-10

  E-commerce

  Usunięcie błędu

  Szablony strony - Usunięto błąd. Zdublowane pole wyszukiwania na skórce Iwareprint 6.

 • 2021-02-10

  E-commerce

  Usunięcie błędu

  Marketing - rabaty - został usunięty błąd, gdy klient ma ustawiony rabat na użytkownika nie może dodać produktu do koszyka

 • 2021-02-10

  E-commerce

  Nowa funkcjonalność

  Dodawanie produktu do koszyka przy rabacie na klienta w panelu Marketing.

 • 2021-02-10

  E-commerce

  Nowa funkcjonalność

  Kalkulator dodatkowych kosztów - wyliczanie niezależnie od nakładu

 • 2021-02-10

  E-commerce

  Usunięcie błędu

  Usunięto błąd w Panelu Klienta. Nie wyświetla się zakładka Prezenty.

 • 2021-02-02

  E-commerce

  Usunięcie błędu

  Paczkomaty - usunięcie błędu. Dla niezalogowanego klienta pole adres przy wyborze punktu odbioru nie wyświetla się prawidłowo.

 • 2021-02-02

  E-commerce

  Usunięcie błędu

  Wystawianie faktury - został usunięty błąd, który dodawał podwójny przedrostek kraju np. DE przed numerem NIP

 • 2021-02-02

  E-commerce

  Nowa funkcjonalność

  Wystawianie faktury w panelu kontrolnym

 • 2021-02-01

  E-commerce

  Nowa funkcjonalność

  Zmiana daty zakończenie zamówienia w widoku zlecenia (strona trello nie działa)

Styczeń 2021rozwiń

 • 2021-01-30

  M. Kreator

  Nowa funkcjonalność

  Możliwość pobrania pliku wynikowego z projektem w Panelu Administracyjnym. Pomocna funkcja dla większych plików takich jak Kalendarze

 • 2021-01-29

  System IwarePrint

  Aktualizacja

  Optymalizacja systemu pod względem szybkość działania

 • 2021-01-29

  M. Kreator

  Aktualizacja

  Poprawki dla funkcjonalności usuwania makiet używanych w szablonach kreatora

 • 2021-01-25

  M. Rozszerzeń

  Usunięcie błędu

  InPost. Usunięto błąd z wyborem punktu odbioru. Dla niezalogowanego klienta przy wyborze paczkomatu z mapy, w polu adres pojawiają się przecinki

 • 2021-01-25

  M. Kreator

  Usunięcie błędu

  Usunięto bład z wyświetlaniem listy szablonów. Zmiana układu listy szablonów

 • 2021-01-25

  M. Kreator

  Usunięcie błędu

  Usunięto błąd wyświetlania podglądu projektu

 • 2021-01-25

  M Kreator

  Usunięcie błędu

  Usunięto błąd związany z tłumaczeniem wartości parametrów w resellerze i wyświetlania się przycisku "stwórz projekt"

 • 2021-01-25

  M. Reseller

  Usunięcie błędu

  Usunięto błąd, przez który nie wyświetlała się w widoku produktu tabela z wyborem parametrów po translacji wartości parametrów

 • 2021-01-24

  M. Podzlecanie / M. Kreator

  Usunięcie błędu

  Usunięto błąd działania Pustego szablonu w produktach podzlecanych

 • 2021-01-18

  M. Podzlecanie

  Nowa funkcjonalność

  Nie dodawaj kosztu wysyłki podwykonawcy gdy wysyłka jest darmowa. Ustawienia -> Ustawienia -> Ustawienia zamówień

 • 2021-01-15

  M. Kreator. M. Reseller

  Nowa funkcjonalność

  Kopiowanie szablonów pomiędzy drukarnią główną a drukarnią reseller

 • 2021-01-14

  M. Kreator

  Usunięcie błędu

  Usunięto błąd związany z poprawnym wyświetlaniem miniaturki z podglądem projektu

 • 2021-01-13

  M. Rozszerzeń

  Aktualizacja

  Inpost. Wybrany punkt odbioru zamiast adresu do wysyłki w koszyku

 • 2021-01-13

  M. Rozszerzeń

  Aktualizacja

  Inpost. Punkt odbioru widoczny w zamówieniu w Panelu Klienta

 • 2021-01-13

  M. E-commerce

  Aktualizacja

  Nowe pola w dodatkowych kosztach i rabatach. Pozwalają na uzależnienie przyznania rabatu od sumy zamówień złożonych przez danego klienta w okresie ostatnich 12miesięcy/ostatnie 6 miesięcy/ostatnie3 miesiące/ostatni miesiąc/obecny rok/obecny i poprzedni rok/

 • 2021-01-11

  M. E-commerce

  Nowa funkcjonalność

  Ustawienia. Możliwość ustawienia własnego url po wylogowaniu klienta

Tutoriale video

Mamy dla Ciebie sporo wiedzy!

Jak poruszać się po Ip-Sync
Webinaria w iP – Moduł Kreator
Webinaria w iP – Jak sprawnie uruchomić system
Zobacz wszystkie

Newsletter

Na bieżąco i z tematem pod reką.

Umów się na prezentację systemu
Szybkie pytanie, szybka odpowiedź, szybki kontakt.
+48 533 025 708 (w sprawach sprzedażowych)