Aktualizacje

Pracujemy na okrągło

5 najnowszych aktualizacji

 • 2020-12-19Moduł E-commerce. Rozszerzenia. Naprawiono błąd z zapisywaniem wyboru Paczkomatu w potwierdzeniu zamówienia
 • 2020-12-19Moduł Podzlecanie. Konfigurowanie dostawy w module podzlecania. Aktualizacja instrukcji w Bazie Wiedzy
 • 2020-12-19Moduł Kreator Wydruków. Naprawiono problem związany z generowaniem plików produkcyjnych w Panelu Administracyjnym („500Internal Server Error”)
 • 2020-12-19Moduł Kreator Wydruków. Aktualizacja. Paginacja szablonów
 • 2020-12-19Moduł Kreator Wydruków. Nowa funkcjonalność. Dodano możliwość ustawienia Podglądu DPI. Ustawienia > Kreator – szablony – Edytuj > Podgląd – dpi (typ 1 / vdp)

Grudzień 2020rozwiń

 • 2020-12-19Moduł E-commerce. Rozszerzenia. Naprawiono błąd z zapisywaniem wyboru Paczkomatu w potwierdzeniu zamówienia
 • 2020-12-19Moduł Podzlecanie. Konfigurowanie dostawy w module podzlecania. Aktualizacja instrukcji w Bazie Wiedzy
 • 2020-12-19Moduł Kreator Wydruków. Naprawiono problem związany z generowaniem plików produkcyjnych w Panelu Administracyjnym („500Internal Server Error”)
 • 2020-12-19Moduł Kreator Wydruków. Aktualizacja. Paginacja szablonów
 • 2020-12-19Moduł Kreator Wydruków. Nowa funkcjonalność. Dodano możliwość ustawienia Podglądu DPI. Ustawienia > Kreator – szablony – Edytuj > Podgląd – dpi (typ 1 / vdp)
 • 2020-12-19Moduł Kreator Wydruków. Nowa funkcjonalność. Ikonka w zakładce Prepress w Panelu Administracyjnym systemu pokazująca czy projekt jest zaakceptowany do druku
 • 2020-12-19Moduł Kreator Wydruków. Zapisywanie plików z kreatora w planeupload. Gdy projekt z kreatora jest zapisany, pliki dodają się do planeupload zamiast do standardowego mechanizmu
 • 2020-12-19Moduł Kreator Wydruków. Aktualizacja dla nazw stron w kreatorze dla Typu kalendarz w IDML. Dodano możliwość ustawienia nazw stron Szablonów IDML
 • 2020-12-19Moduł Kreator Wydruków. Nowa funkcjonalność. Usuwanie projektów po stronie klienta z listy projektów tworzonych
 • 2020-12-13Baza Wiedzy. Link do wypisania z Newsletter. Dodanie szczegółowej instrukcji technicznej
 • 2020-12-09Lista Wdrożeniowa. Wprowadzenie nowych pozycji pod głosowanie na LW
 • 2020-12-02Aktualizacja API iP. Dodano limit zapytań do API

Listopad 2020rozwiń

 • 2020-11-23Aktualizacja biblioteki systemowej na serwerach dedykowanych rozszerzeniom systemowym. Aktualizacja związana z optymalizacją prędkości modułu rozszerzeń
 • 2020-11-22Baza Wiedzy. Arkusz konfiguracji parametrów. Dodanie szczegółowej instrukcji technicznej
 • 2020-11-13Naprawiono problem związany z brakiem powiadomień o nowych ticketach przesłanych przez Helpdesk do systemów Klientów
 • 2020-11-13Naprawiono problem związany z wysyłką maili z Panelu Handlowca z Ofertą
 • 2020-11-13Naprawiono problem z poprawnym działaniem Karty Technologicznej
 • 2020-11-13Naprawiono problem z poprawnym wyliczaniem ceny w ofercie w BOK
 • 2020-11-06Aktualizacje. Zbiorcze wyrównanie wersji Klienckich do wersji Bridge3Work

Październik 2020rozwiń

 • 2020-10-26Moduł Kreator Wydruków. Link do szablonu aktywnym linkiem. Ustawienia > Kreator – szablony > Edytuj
 • 2020-10-26Moduł Kreator Wydruków. Dodanie ikony umożliwiającej pobranie bezpośrednio z systemu wgranych szablonów do kreatora. Ustawienia > Kreator – szablony – Edytuj
 • 2020-10-26Moduł Kreator Wydruków. Aktualizacja dla nazw stron w kreatorze dla Typu kalendarz. Nazwy stron Szablony PSD domyślnie przyjmują nazwy plików PSD. Domyślne nazwy można nadpisać własnymi etykietami
 • 2020-10-26Moduł Kreator Wydruków. Dodanie możliwości edycji nagłówka nad kreatorem. Widok można stylować za pomocą HTML/CSS/JS w widokach własnych . Dzięki temu można dodać np kod analytics, dodać informacje o rabatach dla klienta.
 • 2020-10-26Moduł Kreator Wydruków. Aktualizacje dot. zwiększenia wydajności i prędkości działania modułu (https)
 • 2020-10-26Moduł Rozszerzeń. Integracja z Allegro. Automatyczny import zamówienia. W zakładce Ustawienia > Allegro > Tabela z podłączonymi kontami > doszła kolumna „automatyczny import” z możliwością włączenia/wyłączenia
 • 2020-10-26Moduł Rozszerzeń. Integracja z Allegro. Testuj ofertę. Zmiana sposobu testowania ofert, informacje o błędach w teście, błędy wyróżnione są kolorem czerwonym
 • 2020-10-26Moduł Rozszerzeń. Integracja z Allegro. Cache i usuwanie cache w „testuj ofertę”
 • 2020-10-26Moduł Rozszerzeń. PlaneUpload. Aktualizacje dotyczące synchronizacji plików między iP i PlaneUpload
 • 2020-10-01Wprowadzenie trzech pakietów Wsparcia Technicznego: „Start”, „Plus” oraz „Premium”. Zmiany w Biurze Obsługi Klienta (tzw. Helpdesku)

Wrzesień 2020rozwiń

 • 2020-09-29Moduł Rozszerzeń. Integracja z Allegro. Aktualizacja w mechanizmie zaciągania aukcji
 • 2020-09-25Baza Wiedzy. Moduł Kreator Wydruków. Impozycja w Kreatorze. Dodanie szczegółowej instrukcji technicznej

Lipiec 2020rozwiń

 • 2020-07-29Utworzenie Typ Produktu – Długopis w Module Kreator Wydruków (inny scenariusz widoku w kreatorze)
 • 2020-07-14Moduł Rozszerzeń. Integracja z Allegro

Czerwiec 2020rozwiń

 • 2020-06-29Utworzono stronę dedykowaną Modułowi Kreator Wydruków > https://kreatorwydrukow.pl/
 • 2020-06-19M. Kreator Wydruków. Zmiany w : Górne Menu widoczne w Kreatorze (Podgląd, zarządzaj własnymi czcionkami, Zapisywanie, akceptacje projektu, anulowanie akceptacji)
 • 2020-06-19M. Kreator Wydruków. Zmiany w Generowanie plików ze zmiennymi danymi – Wprowadź dane (QR-Code dynamiczne)
 • 2020-06-19Utworzenie Typu Pusty Szablon w Module Kreator Wydruków. Możliwość tworzenia szablonów bez konieczności tworzenia w programach Photoshop i InDesign
 • 2020-06-19Utworzenie Typu Produktu – Kubek w Module Kreator Wydruków (inny scenariusz widoku w kreatorze)
 • 2020-06-01Utworzenie Typu Produktu – Kalendarz w Module Kreator Wydruków (inny scenariusz widoku w kreatorze)

Maj 2020rozwiń

 • 2020-05-30Ustawienia – włączenie/wyłączenie formularza rejestracji jako agencja, firma lub osoba prywatna
 • 2020-05-18Moduł Kreator – premiera najnowszego modułu. Moduł składa się z dwóch niezależnych licencji tj. Kreator Opakowań oraz Kreator Wydruków

Marzec 2020rozwiń

 • 2020-03-31Podgląd drukarni i szablonów dostępny dla wszystkich pracowników.
 • 2020-03-12Edycja ceny dla zamówień z płatnością terminową. Funkcjonalność pozwala na edytowanie ceny zamówień z płatnością terminową (przed opłaceniem) (LW)

Luty 2020rozwiń

 • 2020-02-18Zmiana kraju klienta. Funkcjonalność pozwala zmienić kraj danego klienta w edycji danych klienta (LW)
 • 2020-02-10Wyłączenie wgrywania plików do produktu. Funkcjonalność pozwala na wyłączenie możliwości wgrywania plików do zamówień produktów z odpowiednią, ustawioną etykietą (LW)

Styczeń 2020rozwiń

 • 2020-01-28Widoczność rodzaju wysyłki w zależności od poszczególnych parametrów. Funkcjonalność pozwala ukryć lub pokazać dany rodzaj wysyłki w zależności od poszczególnych parametrów, np. od wymiarów produktu. (LW)

Grudzień 2019rozwiń

 • 2019-12-26Widok zamówień w Panelu Klienta – aktualizacja (LW)
 • 2019-12-05M.Handlowca – Pracownik BOK. Funkcjonalność pozwala dodać pracownika ze statusem BOK. Pracownik ma stały dostęp do wszystkich klientów drukarni.

Listopad 2019rozwiń

 • 2019-11-25Filtrowanie zamówień po statusie produkcji (LW)
 • 2019-11-13M. Handlowca – dowolna cena za produkt w ofercie (LW)

Październik 2019rozwiń

 • 2019-10-29Zakładka klienci – aktualizacja (LW)
 • 2019-10-07M.Handlowca – klonowanie zamówienia (LW)

Wrzesień 2019rozwiń

 • 2019-09-15Dodano możliwość wyboru płatności przed złożeniem zamówienia
 • 2019-09-13Wykluczenia parametrów – zapisywanie. Funkcjonalność pozwala na zapisywanie danych zbiorów wykluczeń parametrów by móc użyć ich również w innych w produktach (LW)
 • 2019-09-13Wykluczenia parametrów – zapisywanie. Funkcjonalność pozwala na zapisywanie danych zbiorów wykluczeń parametrów (LW)
 • 2019-09-05Książka Adresowa. Modernizacja Książki Adresowej (LW)

Sierpień 2019rozwiń

 • 2019-08-30Dodano nowe zdarzenie mailingowe powiązane z anulowaniem zlecenia w Podzlecaniu uproszczonym.
 • 2019-08-24Uruchomiono Program lojalnościowy w iP
 • 2019-08-07M. Produkcja – Rozdzielenie produkcji offset/cyfra. Funkcjonalność pozwala na rozdzielenie etapu realizacji produktu (statusy produkcyjne) na różne ścieżki, w zależności od wybranych parametrów produktu (LW)

Lipiec 2019rozwiń

 • 2019-07-24Wprowadzono poprawki dotyczące mobilnego wyświetlania szablonów systemowych
 • 2019-07-23Zmiana sposobu wysyłki zamówienia. Funkcjonalność pozwala na edycję sposobu wysyłki (przez administratora) danego zamówienia (LW)
 • 2019-07-10Moduł Rozszerzeń. Integracja z iFirma.

Czerwiec 2019rozwiń

 • 2019-06-26Anulowanie zamówień z wystawioną fakturą (LW)
 • 2019-06-24Dodano Paginację do listy zamówień w Panelu klienta
 • 2019-06-18M.Handlowca- Dostęp do wszystkich zamówień klientów handlowca (LW)

Maj 2019rozwiń

 • 2019-05-28INTEGRACJA z wFirma (aktualizacja) – termin płatności (LW)
 • 2019-05-20M.Handlowca- Prowizja dla handlowca od każdego kolejnego zamówienia danego klienta (LW)

Kwiecień 2019rozwiń

 • 2019-04-29Sortowanie zamówień po dacie zakończenia (LW)
 • 2019-04-17SMSAPI. Powiadomienia SMS – integracja (LW)
 • 2019-04-03Wprowadzono poprawki dotyczące DPI do modułu Preflight

Marzec 2019rozwiń

 • 2019-03-28Szybka zmiana statusów zamówień na „opłacone” dla wielu pozycji
 • 2019-03-24Moduł Produkcja. Wdrożono Stany Magazynowe
 • 2019-03-20INTEGRACJA – Paczkomaty (LW)

Luty 2019rozwiń

 • 2019-02-26INTEGRACJA – DHL (LW)
 • 2019-02-24Dodano możliwość exportu Listy Wdrożeniowej
 • 2019-02-19Wprowadzone zostały drobne poprawki dotyczące działania standardowych skórek dostępnych w systemie iP

Styczeń 2019rozwiń

 • 2019-01-28Nazwy zleceń. Funkcjonalność pozwala na dodanie nazw zleceniom przez klienta. W PA można wyszukać zlecenia po nazwie
 • 2019-01-24Zaktualizaowano checkboxy (formuły, na które klient musi wyrazić zgodę) widniejące przy rejestracji klientów
 • 2019-01-24Moduł Reseller. Rozdzielono kategorie produktowe drukarni głównej od resellerów
 • 2019-01-11Zdarzenie mailingowe – zmiana daty terminu realizacji
 • 2019-01-07Zaktualizowano kod na podgląd plików na karcie technologicznej

Grudzień 2018rozwiń

 • 2018-12-31Do modułu produkcja zostały dodane kody QR/kody kreskowe (LW)
 • 2018-12-20Aktualizacja zmiennych w mailach. Funkcjonalność dodaje nowe tagi odpowiedzialne za wyświetlanie w mailach (LW)
 • 2018-12-13Moduł Rozszerzeń. Widok trójkolumnowy
 • 2018-12-12Edycja danych na fakturze (LW)
 • 2018-12-06Dodano nowe zmienne do maili (LW)
 • 2018-12-04Wdrożono Fakturowanie zbiorcze (LW)

Listopad 2018rozwiń

 • 2018-11-24Wdrożono funkcjonalność Łączenie kilku zamówień w jedno (LW)
 • 2018-11-10Wdrożono funkcjonalność Własne pola zwracane (LW)
 • 2018-11-05Wyświetlanie w produkcie danych wyliczonych w Excel (LW)
 • 2018-11-03Dodano szablon Jednolitego Pliku Kontrolnego

Październik 2018rozwiń

 • 2018-10-12Łączenie kilku zamówień w jedno. Funkcjonalność pozwala na łączenie kilku zamówień danego klienta w jedno zbiorowe (LW)
 • 2018-10-10Utworzono stronę i uruchomione zostały w iP http://webinaria.iwareprint.pl/
 • 2018-10-03Utworzono stronę dedykowaną Konferencji Podzlecania Druku > http://konferencja.podzlecdruk.pl/

Wrzesień 2018rozwiń

 • 2018-09-24Wprowadzenie do systemu iP – Listy wdrożeniowej
 • 2018-09-10Zmiana wyglądu strony iwareprint.pl

Sierpień 2018rozwiń

 • 2018-08-24W Panelu Grafika dodano kolumnę, która informuje oraz pozwala sortować zlecenia po ich planowanej dacie zakończenia
 • 2018-08-09W sekcji Baza Wiedzy -Helpdesk dodano szczegółową instrukcję do Podzlecania uproszczonego

Lipiec 2018rozwiń

 • 2018-07-24Dodano eksport maili klientów z newslettera (szablon)
 • 2018-07-14Dodano eksport Klientów (szablon)

Czerwiec 2018rozwiń

 • 2018-06-24Dodano eksport zamówień (szablon)
 • 2018-06-22Poprawki w Zmianie adresu wysyłki (LW)
 • 2018-06-15Możliwość zmiany adresu odbiorcy w zamówieniach w realizacji
 • 2018-06-06Możliwość ukrycia cen zamówień Pracownikom. Ustawienia -> Ustawienia zamówień -> Pracownik produkcji – wyłącz wyświetlanie cen (Tak / Nie)

Maj 2018rozwiń

 • 2018-05-24Dodano wybór daty odroczenia płatności, liczona od momentu wysłania/wystawienia faktury VAT. Ustawienia -> ustawienia zamówień -> Płatność terminowa – sposób liczenia
 • 2018-05-10Dodano Przypomnienia aktywujące wysłanie wiadomości w zależności od czasu trwania zamówienia. Ustawienia -> Przypomnienia

Kwiecień 2018rozwiń

 • 2018-04-24Dodano możliwość dostosowywanie treści widniejących na fakturze w wFirma
 • 2018-04-14Możliwość zmiany nazwy produktu podczas wysyłania ofert w Panelu Handlowca

Marzec 2018rozwiń

 • 2018-03-24Moduł Rozszerzeń. Dodano rozszerzenie „Google Merchant – eksport produktów”
 • 2018-03-10Dodano sortowanie zamówień po dacie ich planowanego zakończenia

Luty 2018rozwiń

 • 2018-02-22Dodawanie – Umowy i checkboxy w systemie
 • 2018-02-03Dodano nowe filmy instruktażowe do Modułu Podzlecania

Styczeń 2018rozwiń

 • 2018-01-30Dodano możliwość ustawienia dowolnej metody wysyłki dla dowolnej grupy Klientów. Ustawienia -> Limity rodzajów wysyłki dodane zostało pole „Grupa klientów”. Daną metodę wysyłki można ograniczyć dla wybranej grupy kontrahentów
 • 2018-01-20Dodano możliwość tworzenia własnych etykiet produktu. Ustawienia -> Własne etykiety produktu. Etykiety można ustawiać na produkt jak i parametry. Umożliwia to dodanie dodatkowej informacji do zamówienia bazując na danej kombinacji parametrów
 • 2018-01-10Dodano możliwość logowania przez FB, Google jak i sam email. W ustawieniach systemowych doszły nowe pola. Ścieżka w systemie: Ustawienia > Ustawienia >Ustawienia rejestracji

Grudzień 2017rozwiń

 • 2017-12-23Dodano możliwość utworzenia płatności terminowych dla wybranych Klientów w module podzlecania
 • 2017-12-06Dodano możliwość wykluczeń parametrów w module podzlecania. Wykluczenia działają na wszystkie parametry, podobnie jak w druku kalkulowanym, jedyna różnica jest taka, że nie można wykluczyć całego parametru

Listopad 2017rozwiń

 • 2017-11-24W ustawieniach doszła opcja „Automatycznego generowania hiperłączy”. Ścieżka w systemie: Ustawienia -> SMTP -> Automatycznie generuj hiperłącza. Funkcjonalność zamienia w mailach z systemu zwykłe adresy url na hiperłącza
 • 2017-11-15Dodano nowe tagi w mailingu dotyczące zdarzeń w module handlowca. Nowe tagi są dostępne dla maili: „nowa oferta” oraz „aktualizacja oferty”

Październik 2017rozwiń

 • 2017-10-24W ustawienia -> ustawienia rabatów dodano nowy sposób liczenia rabatów „Sumowanie wszystkich rabatów” oznacza, że wszystkie rabaty są ze sobą sumowane, nawet gdy są tego samego typu
 • 2017-10-24Podczas dodawania produktu kalkulowanego na bazie innego teraz kopiowane są również ustawienia wykluczeń
 • 2017-10-10Dodano możliwość metody zmiany wysyłki w zamówieniu, które nie zostało opłacone. W szczegółach w zamówienia w sekcji Paczka, obok metody wysyłki znajduje się przycisk „Zmień”

Wrzesień 2017rozwiń

 • 2017-09-10W sekcji Panel admina > Prepress zmieniono ikony w kolumnie pliki by były mniej widoczne, gdy nie ma wgranych plików do zlecenia

Sierpień 2017rozwiń

 • 2017-08-24Optymalizacja widoków zleceń
 • 2017-08-10Dodano nowe statusy i funkcjonalności dla TicketTracking

Lipiec 2017rozwiń

 • 2017-07-24Wdrożono funkcjonalność zmień typ kuriera. W szczegółach zamówienia, sekcja „paczki”, dla paczek dla których nie zostały wygenerowane jeszcze etykiety został dodany przycisk „Zmień typ kuriera”
 • 2017-07-10W szablonach produktów dodano wsparcie dla plików InDesign z rozszerzeniem .idml

Czerwiec 2017rozwiń

 • 2017-06-14W sekcji Klienci dodano informację o rodzaju klienta (agencja, firma, klient indywidualny) oraz możliwość filtrowania wg. tego podziału
 • 2017-06-07Moduł Rozszerzeń. Dodano rozszerzenie PlaneUpload. Podmienia ono standardowy mechanizm wgrywania plików do zamówień na plugin PlaneUpload.com

Maj 2017rozwiń

 • 2017-05-30Dodano możliwość zmiany ceny zlecenia w nieopłaconym zamówieniu
 • 2017-05-24Dodano możliwość wyświetlania wartości upustu na fakturze VAT
 • 2017-05-21Moduł Rozszerzeń. Integracja z FreshMail
 • 2017-05-18Dodano zdarzenie mailingowe na zmianę ceny w zleceniu
 • 2017-05-13Dodano informację w PA o tym czy była drukowana karta techniczna
 • 2017-05-07Dodano rabat na grupę na konkretny produkt

Kwiecień 2017rozwiń

 • 2017-04-13dodano nowe zdarzenie: Zlecenie w statusie wysyłka (odbiór osobisty)

Marzec 2017rozwiń

 • 2017-03-30Dodano możliwość wgrywania plików pdf w edytorze textu
 • 2017-03-15Aktualizacja widoku udostępniania produktów dla resellera

Luty 2017rozwiń

 • 2017-02-24Dodano możliwość zmiany danych dostawy i nadawcy przez administratora w złożonym zamówieniu. Zmiana danych jest możliwa do momentu przekazania zlecenia do realizacji
 • 2017-02-20Optymalizacje widoków w sekcji Faktury (AJAX). Dodano możliwość filtrowania
 • 2017-02-15Optymalizacje widoków w sekcji Klienci (AJAX). Dodano nowe opcje filtrowania i wyświetlanie anulowanych zamówień
 • 2017-02-12Dodano możliwość edycji przez administratora typu klienta
 • 2017-02-09Dodano „Modyfikatory realizacji” dla danej kombinacji parametrów w produkcie
 • 2017-02-06Dodano możliwość ustawienia domyślne wartości parametrów dla danych produktów
 • 2017-02-03Nowy widok „wykluczenia parametrów” w produktach kalkulowanych
 • 2017-02-01Zmiany w uploaderze plików

Styczeń 2017rozwiń

 • 2017-01-24Moduł Rozszerzeń – Integracja z fakturowania.pl
 • 2017-01-17Nowa Google reCAPTCHA w formularzach.
 • 2017-01-10Numeracja faktur z dopełnianiem ilości zer

Grudzień 2016rozwiń

 • 2016-12-29Wdrożono zdarzenie „Handlowiec dodał nowego użytkownika”. Pozwala ono na wysłanie np. danych do konta założonego przez handlowca
 • 2016-12-10W sekcji Ustawienia -> Ustawienia handlowców można wybrać tryb w jakim pracują

Listopad 2016rozwiń

 • 2016-11-28Integracja z Furgonetka.pl w module Rozszerzeń
 • 2016-11-18Możliwość włączenia wyświetlania wartości parametrów w URL produktu. Sekcja: Ustawienia -> Ustawienia -> Ustawienia główne
 • 2016-11-09Możliwość zbiorczego eksportu faktur za dany okres. Sekcja Zamówienia -> Faktury -> Eksportuj
 • 2016-11-05Kopiowanie produktów – możliwość tworzenia nowych produktów w oparciu o te już istniejące w systemie. Przy tworzeniu nowego produktu przycisk „Dodaj produkt na bazie innego produktu

Październik 2016rozwiń

 • 2016-10-26Integracja z płatnościami DotPay jako rozszerzenie
 • 2016-10-21Nowa opcja dla Faktury: wyłączenie możliwości rezygnacji. Sekcja: Ustawienia -> Ustawienia -> Ustawienia zamówień
 • 2016-10-18Możliwość konfiguracji wyświetlania danych rodzajów wysyłek dla konkretnych produktów i nakładów. Sekcja Ustawienia -> Limity rodzajów wysyłki
 • 2016-10-15W sekcji Klienci / szczegóły klienta dodano przycisk do zmiany hasła
 • 2016-10-12W sekcji Marketing dodano Rabaty na zestaw parametrów
 • 2016-10-09W sekcji Marketing dodano Kody wysyłane po opłaceniu zamówienia
 • 2016-10-06Nowa funkcjonalność Obrazki dla parametru. Dodano możliwość wgrania i wyświetlania obrazka dla danej wartości parametru. Sekcja Asortyment -> Parametry -> edycja parametru -> przycisk „Edytuj zdjęcia”
 • 2016-10-03Moduł Handlowca – dodano opcję usunięcia elementu z oferty przez klienta. Pozwala to klientowi dostosować ofertę na tylko wybrane przez niego produkty
 • 2016-10-01W sekcjach ustawień pracowniczych „Statystyki”, – zostały wydzielone jako osobna sekcja. Funkcja umożliwia zablokowanie do nich dostępu pracownikom

Wrzesień 2016rozwiń

 • 2016-09-30Cyfrowy proof – możliwość przesłania klientowi cyfrowego proof’a do akceptacji. Ustawienia -> Ustawienia -> Ustawienia zamówień
 • 2016-09-25Nowe zdarzenia mailingowe dotyczące cyfrowego proofa: nowy plik proof, zmiana statusu proofa
 • 2016-09-20Możliwość ręcznej zmiany terminu zakończenia zlecenia (w widoku zamówienia, w panelu administracyjnym)
 • 2016-09-15Możliwość wyłączenia wymagania nr budynku w formularzu rejestracji. Sekcja Ustawienia -> Ustawienia -> Ustawienia rejestracji
 • 2016-09-10Możliwość ustawienia domyślnych wartości w parametrach wpisywanych (np. ilość stron, nakład) w produktach kalkulowanych
 • 2016-09-05Możliwość wyeksportowania tylko nieprzetłumaczonych fraz ze słownika
 • 2016-09-01Nowe opcje wystawiania FV dostępne w sekcji Ustawienia -> Ustawienia -> Ustawienia zamówień

Sierpień 2016rozwiń

 • 2016-08-30Dodano zakładkę Rozszerzenia w sekcji Ustawienia -> Rozszerzenia.
 • 2016-08-25Możliwość instalacji certyfikatu SSL jako wtyczki.Let’s encrypt
 • 2016-08-22Nowy widok asortymentu
 • 2016-08-19W produktach dodano przycisk „Zobacz w serwisie”
 • 2016-08-16Dodano nową opcję koszyka – Ekspress. W sekcji Ustawienia -> Ustawienia -> Ustawienia zamówień
 • 2016-08-12Dodano nowe zdarzenie mailingowe „Powiadomienie o zamówieniu express”. Jest ono wykonywane, przy zamówieniach z opcją „Ekspress”
 • 2016-08-09Dodano możliwość ustawienia limitu podglądu plików w panelu klienta. Sekcja: Ustawienia -> Ustawienia -> Ustawienia zamówień
 • 2016-08-06Możliwość zmiany wersji widoku produktu wariantowego na taki, w którym wykluczenia zachowują się identycznie jak w druku kalkulowanym – parametry wyżej warunkują te niżej. Sekcja: Ustawienia -> Ustawienia -> Ustawienia główne
 • 2016-08-03Możliwość wyłączenia wymogu NIP przy rejestracji. Sekcja: Ustawienia -> Ustawienia -> Ustawienia rejestracj
 • 2016-08-01Dodano indykator wgrywania plików w Panelu Klienta

Lipiec 2016rozwiń

 • 2016-07-24Zdarzenie mailingowe „Kupon rabatowy po opłaceniu zamówienia”. Kupon rabatowy wysyłany po opłaceniu zamówienia z konkretnym produktem
 • 2016-07-05Możliwość eksportu klientów. W sekcji Klienci za pomocą przycisku ‚eksportuj’ dodano możliwość eksportu bazy Klientów
 • 2016-07-01Możliwość eksportu faktur. Możliwość eksportu z poziomu Panelu Administracyjnego faktur jako listy zbiorczej

Czerwiec 2016rozwiń

 • 2016-06-26Kalendarz świąt – możliwość definiowania dni wolnych
 • 2016-06-20Dodano możliwość zapisywania i wypisywania klientów z newslettera
 • 2016-06-10Możliwość ustawienia własnej walidacji NIP w formularzu rejestracyjnym (REGEX)

Maj 2016rozwiń

 • 2016-05-30Możliwość ograniczenia do kwoty w rabacie na klienta i kodów rabatowych na klienta
 • 2016-05-20W formularzu rejestracyjnym dodane zostało pole zapisania do newslettera
 • 2016-05-15Możliwość ograniczenia czasu w rabatach za zamówienia
 • 2016-05-01Zgoda na newsletter po wykorzystaniu kodu rabatowego

Kwiecień 2016rozwiń

 • 2016-04-30Możliwość włączenia podglądu wgranych plików w Panelu klienta (sekcja Ustawienia -> Ustawienia – Podgląd plików w panelu klienta – włączone)
 • 2016-04-25Możliwość włączenia takich pól jak „Zwrot grzecznościowy” oraz „Skąd się o nas dowiedziałeś” w formularzu rejestracji (aktywacja w sekcji: Ustawienia -> Ustawienia rejestracji)
 • 2016-04-15Dodano zdarzenie mailingowe powiadamiające o złożeniu reklamacji
 • 2016-04-10Dodano opcję zapisania do newslettera przez wpisanie kodu rabatowego dla kodów na klienta, na produkt i na element koszyka
 • 2016-04-05Możliwość zmiany kraju rejestracji klienta przez administratora
 • 2016-04-01Dodano możliwość wypisania się z newslettera za pomocą tagu {cancelLink} w mailach ze zdarzeniem „potwierdzenie konta newslettera”

Marzec 2016rozwiń

 • 2016-03-29Możliwość ustawienia pola wgrywania plików w formularzach własnych
 • 2016-03-26Możliwość wgrywania plików do formularza reklamacji
 • 2016-03-23Dodano edytor WYSIWIG w podpowiedziach do parametrów – pozwala m.in. na dodawanie obrazków do tooltip’ów
 • 2016-03-21Możliwość tymczasowego podglądu innego szablonu drukarni niż aktualnie ustawiony
 • 2016-03-18Aktualizacja do PHP7, co przekłada się na przyśpieszenie działania serwisu i systemu
 • 2016-03-15Konto bonusowe – zarządzanie punktami bonusowymi i możliwość płacenia nimi za zamówienia (po włączeniu opcji dla klientów)
 • 2016-03-12Multiuser. Możliwość tworzenia sub-kont klientów
 • 2016-03-09Faktury w PDF są automatycznie wysyłane do klientów jako załącznik do maili automatycznych z odpowiednim zdarzeniem, jeśli włączone jest automatyczne generowanie faktur do zakończonych zamówień. Nie dotyczy to faktur ręcznie wgrywanych do systemu
 • 2016-03-06Faktury i proformy generują się do plików PDF
 • 2016-03-03Automatyczne przypominanie o wgraniu pliku (Ustawienia -> Ustawienia -> Ustawienia zamówień)
 • 2016-03-01Zmiany w zakładce „warianty” w produkcie. Sekcja została podzielona na dodatkowe zakładki

Luty 2016rozwiń

 • 2016-02-25Możliwość ustawienia czy kod na element koszyka ma być jednorazowy na klienta czy wielokrotnego użycia
 • 2016-02-20Możliwość generowania dokumentów „Wydanie zewnętrzne” (WZ)
 • 2016-02-15Możliwość dodania formularzy komentarzy w Panelu klienta
 • 2016-02-10Możliwość zdefiniowania limitu kwotowego w płatnościach terminowych
 • 2016-02-05Różne stawki podatkowe dla ISBN i ISSN
 • 2016-02-01Możliwość ustawienia parametrów tekstowych jako wpisywanych. Funkcjonalność jest dostępna wyłącznie w druku kalkulowanym

Tutoriale video

Mamy dla Ciebie sporo wiedzy!

Webinaria w iP – Moduł Kreator
Webinaria w iP – Jak sprawnie uruchomić system
Webinaria iP – Jak dodać produkt do systemu
Zobacz wszystkie

Newsletter

Na bieżąco i z tematem pod reką.

Umów się na prezentację systemu
Szybkie pytanie, szybka odpowiedź, szybki kontakt.
+48 533 025 708 (Kontakt w sprawach sprzedażowych)